redaktor biuletynu informacyjnego

Urząd Miasta i Gminy Polanów

Urząd Miasta i Gminy Polanów – redaktor biuletynu "Polanowskie Wiadomości Samorządowe"

Prowadzenie miesięcznego biuletynu informacyjnego o nazwie „Polanowskie Wiadomości Samorządowe” było częścią moich obowiązków wykonywanych podczas pracy dla Urzędu Miejskiego w Polanowie (województwo zachodniopomorskie).

charakter współpracy

Współpraca miała charakter stały. Biuletyn powstawał w trzyosobowym składzie.

Do moich głównych obowiązków należała selekcja tematów artykułów, pisanie tekstów i korekta nadesłanych materiałów.

dodatkowe informacje

Oprócz wymienionych obok, podstawowych zadań, często musiałem wykonywać dodatkowe czynności wynikające z bieżących potrzeb.

Polegały one najczęściej na robieniu zdjęć, przeprowadzaniu wywiadów, współpracy z mediami zewnętrznymi.

podsumowanie

Głównym celem biuletynu było informowanie mieszkańców gminy Polanów o działalności samorządu gminnego.

Miesięcznik powstawał wyłącznie w formie papierowej. Miałem kontrolę nad całym procesem redakcyjnym, poza szatą graficzną i ostatecznym składem.

Czas spędzony w Urzędzie okazał się cennym etapem zbierania doświadczeń w regularnym pisaniu, a przede wszystkim w redagowaniu tekstów, których nie byłem autorem.

szczegóły

Branża
samorząd terytorialny

Klient
Urząd Miasta i Gminy Polanów

Rola
autor tekstów, redaktor

Data
lipiec 2016 – styczeń 2018